Charakteristika lekcí

 

Hatha jóga

Hatha je odnoží jógy, která vynikla před více než tisíci lety. Je věky prověřenou, účinnou transformativní praxí, která spojuje práci s tělem, dechem a myslí v jedno. V hodinách Hatha jógy jsou studenti provázeni vyváženou sestavou jógových pozic, dechových cvičení a relaxace, čímž dochází ke zlepšení nejen fyziologických systémů těla, síly a flexibility, ale i stability mysli, koncentrace a k intimnějšímu spojení se sebou samým. Praktikování Hatha jógy taktéž zbavuje problémů jako stres, emoční nerovnováha či úzkost. Slovo Hatha pochází z termínů v sansktu „Ha“, znamenající slunce, a „Tha“, znamenající měsíc. Jógové pozice, dechové techniky a relaxační či meditační cvičení pomáhají vyvažovat polarity existující v nás: pravá a levá, ženská a mužská, horká a studená, racionalita a intuice, pohyb a klid. Hatha yoga je vhodná pro všechny, neboť studenti jsou v průběhu hodiny instruováni tak, aby každý dosáhl bezpečného provedení vyučovaných pozic dle svých momentálních potřeb a dispozic.

 

Jin jóga

Jin jóga spojuje jogínskou a taostickou tradici a je považována za praxi klidné síly. Většina forem jógy praktikované v západním světě je spíše jangové povahy – v centru jejich pozornosti stojí práce se svaly a snaha o dosažení určité formy. Jin jóga se soustředí na zjemňování, odevzdání se a přijetí. Pozornost je věnována působení na pojivové tkáně (vazy, šlachy, fascie, klouby), tedy ty tkáně těla, které mají zásadní význam pro rozsah pohybů. Jin jóga se zaměřuje zejména na oblast spodní části páteře, pánve a kloubů stehenní kosti a výrazně stimuluje meridiány, které touto oblastí procházejí. Setrvání v každé pozici je relativně dlouhé (cca 3 až 5 minut), aby bylo umožněno bezpečné a pozvolné působení na pojivivé tkáně. Jin jóga je díky delšímu setrvání v pozicích pro mnohé náročnou praxí, přináší však uvolňování ztuhlosti nejen na fyzické úrovni, ale otvírá prostor též k emoční očistě. Mezi pozitivní účinky patří též prožitek hluboké relaxace, pokojné mysli a obnova proudění životodárné energie.

 

Prana Vinyasa jóga
 

Dynamické cvičení vycházející z první série Prana Vashya Yogy je praktickou cestou k vlastnímu sebepoznání. Podobně jako třeba Ashtanga Vinyasa Yoga navazuje na tradici předávanou v Indii již po několik tisíciletí. Jednotlivé ásány jsou drženy po relativně krátkou dobu pěti dechů. Mezi jednotlivými pozicemi se pak plynule přechází, přičemž hlavní důraz je kladen na soulad mezi pohybem a dechem. Plynulost cvičení napomáhá k udržení pozornosti, která je nasměrována "dovnitř". Obsah (vnitřní stav) je důležitý, forma (jak to vypadá navenek) je druhotná. Od začátku cvičení do jeho konce slouží dech jako kotva, která nás drží v přítomném okamžiku. Tento styl jógy může být, hlavně zpočátku, docela náročným a intenzivním cvičením. Vynaložená námaha se však vyplatí. Svaly se nejen protahují, ale zároveň i přirozeně posilují. Cvičením lze kompenzovat již existující disbalance vzniklé jako důsledek jednostranného zatěžování organismu (celodenní sezení v kanceláři, sport atd.). Díky dynamičnosti cvičení je výrazně ovlivňována i kardiovaskulární soustava, dochází ke zvýšenému prokrvení ostatních orgánů a tím pádem k jejich lepší stimulaci a odvodu odpadních látek z organismu. Po určité době jógové praxe, není na konci cvičení pociťována téměř žádná fyzická únava - právě naopak, cvičení je silně energizující.

 

Restorativní jóga

Hodiny restorativní jógy jsou velmi relaxační až terapeutické a jsou zaměřeny na vnitřní prožitek, nikoliv na vnější dojem. Restorativní jóga využívá podpůrné pomůcky jako bolstery či polštáře k tomu, aby bylo umožňeno delší setrvání v pozicích (až 15 minut) a tělo se mohlo pozvolna otevírat pasivním protahováním. Meditativní atmosféru podporuje tlumené světlo a relaxační hudba. Jemné jógové pozice v sedu či v leže jsou přizpůsobeny každému na míru, což činí tento styl jógy dostupný všem. Restorativní jóga je výborným doplňkem aktivnější jógové praxe. Často ji vyhledávají lidé čelící stresu v ostatních oblastech života, sportovci, příznivci meditace a všichni ti, kteří rádi relaxují v příjemném stavu bdělé pozornosti. Doporučuje se praktikovat v menších skupinkách či individuálně s lektorem.

 

Jógová terapie - trauma-sensitive jóga

Jóga může být skvělým terapeutickým nástrojem pro naše tělo, mysl i emoční prožívání tím, že nás přivede zpět k sobě samým a umožní nám uvědomit si postupně sebe sama včetně existujících disbalancí, potlačených emocí a myšlenek. V hodinách pracujeme s dechem a uvědomujeme si jeho vliv na naši mysl a tělo, na vztah mezi dýcháním a vědomým pohybem. Jógová terapie se zaměřuje na maximální přizpůsobení jógové praxe konkrétnímu člověku či skupině lidí. Doporučuje se proto praktikovat individuálně s lektorem či v menších skupinkách. Jógová terapie se může zaměřovat na harmonizaci fyzických disbalancí, ale také na ozdravení naší psychiky. Specifickým přístupem v rámci jógové terapie je "Trauma Sensitive Yoga", která se zaměřuje na všechny, kteří prošli vysoko-stresovou zátěží či nějakým traumatem (nehody, katastrofy, trestné činy, válečné zkušenosti...) a rozvinula se u nich post-traumatická stresová porucha (PTSD).

 

Polední jóga

Zkuste jedenkrát týdně věnovat svou polední pauzu józe a tím i sami sobě. Protáhnete tělo od sezení za kancelářským stolem nebo nad studijními skripty, vyčistíte hlavu a do druhé části dne vstoupíte s novou energií a dobrou náladou. Tato hodina vychází z hatha jógy a je vhodná pro všechny včetně úplných začátečníků. Je zaměřená na jemné zahřátí a protažení, na pozice uvolňující svaly zatuhlé sedavým způsobem života, na zbavení stresu a na relaxaci.

 

Pět Tibeťanů

Pět Tibeťanů je aktivizující jogistická sestava cviků původem z Tibetu, které slouží k harmonizaci energetických center těla. Cvičení obnovuje nejen pružnost páteře, ale i pružnost myšlení a někteří lidé věří, že je jedním z tajemství věčného mládí... Pět Tibeťanů zvyšuje pevnost kostí, zlepšuje celkové držení těla, mírní případné bolesti zad a posiluje břišní svaly. Tato sestava cviků také příznivě ovlivňuje žlázy s vnitřní sekrecí a tím i hladinu hormonů. Jestliže právě tyto látky nejsou v těle v normě, člověk je náchylnější k onemocněním, je náladový a chybí mu energie. Po zacvičení Pěti Tibeťanů je pociťován bezprostřední návrat vitality, myšlení se stává velmi jasným. Při dlouhodobějším cvičení se znatelně zlepšuje psychická pohoda a mnoho životních situací tak člověk zvládá daleko snadněji.

Kontakt

Šárka Soudková, Ph.D. Tel. IL : 00972 55-9928048
Tel. CZ: 00420 608 528 886
sarkayoga@gmail.com